/
>> - škola rodinných financií-foto
                               Termíny dohodnuté, materiály pripravené, semináre 6. ročníka
                        Školy rodinných financií pod názvom "ČAS SÚ PENIAZE" sa môžu začať ...
 
                                       Cieľovou skupinou v tomto roku sú hlavne študenti stredných škôl.
                       Prvé hodiny sme začali v Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka - Saleziáni,
                                                     medzi študentami prvých a druhých ročníkov.
                                        Na začiatok to boli informácie o osobnom, či rodinnom rozpočte,
                                neobišla nás ani domáca úloha - sledovanie si našich príjmov a výdavkov,
                   a na koniec debata o rôznych druhoch príjmov, test o tom ako prijímame informácie,
                   ako aj krátka prezentácia o druhom najbohatšom mužovi sveta Warrenovi Buffetovi
 
 
 
 
 
  ... o čom sme hovorili? Čo tu máme napísať? Aha, už to máme...
 
  ... na konci všetkých študentov čakajú osvedčenia...
 
   ... a  takto sme si ich preberali:
 
   Aj tretiaci v Gymnáziu sv. Františka z Assisi si zvyšovali svoju finančnú gramotnosť.
          Ich zaujala téma z pracovno-právnej oblasti /hľadanie si zamestnania, napísanie životopisu,
                                                          žiadosti o prijatie do zamestnania, povinnosti ale aj práva zamestnanca ..../
 
 
  Po kratšej prestávke naše stretnutia pokračovali so skupinou seniorov. Porozprávali sme sa o ich potrebách,
  predstavách, v čom potrebujú pomôcť. Sú to veľmi cenné informácie, ktoré sme zachytili do pripravovaného
  preukazu Časovej banky.

  Náplň nášho projektu sa týka aj skupiny nezamestnaných. Vytvorili sme skupinu záujemcov a v štvordňovom
  seminári sme rozoberali rôzne oblasti, ktoré sa týkajú práve takejto skupiny ľudí.
  Zhrnuli sme ich do oblasti: Nedarí sa vám zamestnať? - možno poradíme. Konečne ste si našli prácu
  - vaše povinnosti, ale aj práva. Potrebujete požičať peniaze - na čo treba dávať pozor. Ušetrili ste euríčka
  - poznáme možnosti zhodnotenia. Čo s mesačnými výdavkami, ktoré prevyšujú vaše príjmy.
  A mnoho ďalších veci, ktoré prítomných zaujímali.
  Tiež sme pokračovali s prípravou podkladov na vytvorenie preukazu Časovej banky.
 
 
 
 
 

  

 
 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.