/
>> - aktivity v kocke

Činnosť OZ Kultúra za rok 2014 v kocke

- Trojkráľový koncert AD HOC ORCHESTRA - interpretácia klasickej a filmovej hudby

- Realizácia podporeného projektu cez Nadáciu pre deti Slovenska - Škola rodinných financií
  pod  názvom "Čas sú peniaze" v Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka,  
  Gymnáziu sv. Františka z Assisi, medzi seniormi Rajeckých Teplíc a skupinou nezamestnaných
  žien. Prednášky boli na rôzne témy,  ako napr. pracovno-právne vzťahy, ochrana spotrebiteľa,
  bankové inštitúcie,  úvery,  sporenia, rodinný rozpočet ...

- Kurz paličkovanej čipky pod vedením skúsenej lektorky v rozsahu 30 hodín

- Jarná brigáda zameraná na upratovanie priestorov KC Domček - dobrovoľníci a návštevníci
   čajovne

- Animačné aktivity našich dobrovoľníkov - program pre deti v pobytovej  Škole v prírode
  z Bánoviec nad Bebravou

- Zapojenie sa do hlasovania na získanie financií, ktoré by slúžili na opravu a rekonštrukciu tabúľ
  a informačných materiálov pre potreby náučného chodníka - ktorého cieľom je nezvyčajný skalný
  útvar v Strážovských vrchoch - BUDZOGÁŇ

- Reštart - podujatie, kde sa mladí ľudia učili variť vlastné jedno - teraz to bol guľáš, šalát a
  nepečená torta. Aktivita bola realizovaná v rámci celonárodného projektu KOMPRAX v spolupráci
  s IUVENTOU

- Letný tábor 2014 - dvojtýždňová aktivita pre deti. Ide o dlhoročnú tradíciu. Tábor bol v tomto roku
  zameraný na remeslá /hrnčiarsky kruh, keramika, sviečky, základy práce s prútím, práca
  s papierom a korálkovanie. Činnosť bola spestrená športovými a hudobnými zručnosťami
  nielen dobrovoľníkov ale aj samotných detí

- Spolupráca s Mestským úradom na podujatí Európske dni priateľstva na ktorých sa nám
  podarilo nadviazať kontakt so srbským partnerom z mesta Padina

- Jedna dobrovoľníčka sa zúčastnila Tréningu rozvoja sociálno-finančných zručností v Sklených
  Tepliciach - poriadala Nadácia pre deti Slovenska

- V spolupráci s Mestským úradom sme pripravili popoludnie so spomienkou na nášho rodáka
  Antona Dobeša, ktorý pod Everestom zachránil život no pod Nanga Parbatom oň prišiel

- Po začiatku školského roku sme oslovili žiakov základnej školy s ponukou krúžkov: šachový
  krúžok, lukostreľba, keramický krúžok-hrnčiarstvo, ručné práce, turistický krúžok, krúžok kalčeta,
  kreatívne dielničky.
  Záujem z ponuky je hlavne o šachový krúžok, keramický krúžok-hrnčiarstvo a lukostreľbu.

- Znova sme sa zapojili s pomocou dobrovoľníkov - žiakov miestnej základnej školy do
  celonárodnej zbierky Hodina deťom

- Taktiež sme sa ako každoročne zúčastnili vianočných trhov, ktoré sa poriadajú v čase príchodu
  Mikuláša medzi naše deti 

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.