/
>> * Grantový program pre optimistov

 

Nadácia ORANGE každoročne podáva svoju pomocnú ruku organizáciám i jednotlivcom
                                   rôznymi grantovými programami.

             Medzi mnohé patrí aj "Grantový program pre optimistov".
                                   V roku 2015 je to už tretí ročník.

               Keďže sme aj my v Občianskom združení Kultúra optimisti,
          do tohto grantového programu sme sa podaním projektu
                           pod názvom ČAROVNÝ DOMČEK zapojili.

    V rámci projektu chceme
v komunitnom centre Domček v Rajeckých Tepliciach
 
  uskutočniť okrem opravy a náteru lavičiek aj výsadbu letničiek, muškátov a iných
                                              okrasných rastlín.

   Úspešný projekt by pomohol spríjemniť a skrášliť prostredie, kde sa schádzajú mladí
ľudia v klube, konajú sa krúžky pre deti, letné tábory, remeselné kurzy pre širokú verejnosť,
      a stretávajú sa tu mladé mamičky so svojimi deťmi v ich materskom centre.

                          Optimisticky očakávame deň 13. máj 2015,
                kedy budú zverejnené výsledky hodnotiaceho procesu
             a OZ Kultúra budú pridelené prostriedky vo výške 200,- eur
                               na uskutočnenie našich plánov.
 
                        Držte nám prsty, nech je náš projekt podporený.
               Dobrovoľníci, členovia a správna rada OZ Kultúra ďakuje.

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.