/
>> - záujmove krúžky v školskom roku 2015 - 2016

   S novým školským rokom 2015 - 2016 otvorilo OZ Kultúra záujmové krúžky pre školákov.
   Ktoré sú to a kto ich vedie? Radi vám odborníkov na jednotlivé aktivity predstavíme.
  
  Šachový krúžok
   pod vedením p. Jána Bakaľára, tréner šachového oddielu Slovan Rajecké Teplice.
   Je to tréner II. triedy, dlhoročný popredný hráč. Pri práci s mladými adeptami  mu pomáhajú
   niektorí členovia ŠO /napr. p. Tibor Šalata, p. Peter Hlaváč, p. Ján Čerňanský ..../.
   Šachový krúžok zahájil svoju činnosť 23.10.2014 v šachovom klube /jedáleň pre seniorov
   v areali základnej školy/
   Tréningy prebiehajú vo štvrtok od 14,00 hod do 17,00 /až 18,00/ hodiny,
   Pozitívny výsledok v odbornom raste šachistov je napr. to, že Samuel Vylětel už dosiahol
   úroveň rovnocenného hráča družstva "B".
   Náplňou práce s deťmi je postupne zoznamovanie sa s pravidlami šachu od základov
   a individuálne podľa jednotlivej úrovne znalosti deti
          ... stoly na hru sú pripravené ...
  
    .... do hry sú zaujatí budúci majstri ...
  
  
    ... tréneri - pomocníci čakajúci na ďalšie deti sa tiež zdokonaľujú v hre ...
  
  
   Krúžok keramika - hrnčiarsky kruh
   lektorkou krúžku je p. Anna Čičková z Rašova. Ide o remeselníčku, ktorá vyštudovala
   Strednú umeleckú školu v Prahe, odbor keramika. Je dlhoročnou spolupracovníčkou OZ Kultúra.
   K deťom pristupuje individuálne podľa plánu: úvod do hrnčiarstva, oboznámenie sa s
   technikami výroby keramických výrobkov, šnúrová technika /misky, sošky,šálky/, plátová
   technika /reliéfy/,  vrstvenie materiálu /nízke nádoby, výroba dózy, kombinovanie techník, maľba
   na črep engobami, zdobenie štetcom, základy točenia a množstvo ďalších techník...
   Niektore výrobky detí v minulom školskom roku putovali na výstavu remesiel UĽUV do
   Košíc a Bratislavy.
   Deti sa v krúžku stretávajú v pondelok od 16,00 do 17,30 hod.
    ... deti sa učia "spoznávať hlinu" a začínajú so svojimi prvými výrobkami ...
 
 
 
      Krúžok lukostreľba
  trénerom tohto krúžku je p. Anton Mihál z Rajca, Hunter Malá Fatra. Ide o trénera,
  ktorý v streľbe z kuše obsadil celkove tretie miesto v európskom pohári, ako aj víťazstvo na
  majstrovstvách Slovenska. Jeho profesionálne športová kuša váži  5 kg. Terč je umiestnený
  v prírode a musí sa trafiť na predpísanú vzdialenosť jednou ranou.
  Tomuto športu sa venuje už 16 rokov. Za tú dobu sa prepracoval medzi najlepších v Európe.
  Deti postupne individuálne učí technike streľby z luku.
  Pravidelné aktivity v tomto krúžku sú pre deti v piatok od 16,00 do 17,30 hod. v záhrade
  Komunitného centra Domček, alebo v telocvični ZŠ Rajecké Teplice /podľa počasia/.
 
 
 
 
                  Lektorke a trénerom krúžkov za ich ochotu, venovať sa deťom,  Ďakujeme!
 
  
 
 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.