/
>> * Hodina deťom 2015

                                 Aj v roku 2015 sa koná celoslovenská zbierka,  ktorá je určená pre deti.
                                                OZ Kultúra sa do tejto zbierky znova zapojilo. 
                             Dobrovoľníci OZ-tka sa budú pohybovať 4.12.2015 v uliciach nášho mesta.
                                           Prispejte!  Deti Vám budú povďačné ...

           banner_zbierka.png
  ************************************************************************************ 
                                       Po otvorení pokladničky
                          
                     sme zistili, že sa našim dobrovoľníkom podarilo
                        v tomto roku vyzbierať  spolu 60,90 eur
.
                        Všetkým, kto prispel akoukoľvek čiastkou, v mene deti  ĎAKUJEME!
                                 Veríme, že Nadácia pre deti Slovenska financie použije správnym spôsobom.
    *************************************************************************************
   

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.