/
>> * PANSOPHIA - spoločnosť pre vedu a vzdelanie

                          Milí pedagógovia, žiaci, študenti, návštevníci stránky OZ Kultúra,
                                           dávame Vám do pozornosti spoločnosť
                                  
                    Venujú sa  takmer všetkým oblastiam: prvouke, rôznym materiálom,
                    histórie, fyziky, prírodopisu, chémie, biológie, geografie, astronómie,
                    kozmológie, elektrotechnike, politológie, zdravej výžive, neurológie,
                    náuke o spoločnosti, dopravnej výchove, etickej výchove, psychológie,
                    pedagogike ....
                                  viac na stránke: www.pansophia.sk
                                V prípade záujmu píšte na: grencikova@pansophia.sk
                                alebo volajte: 0905255655 - p. PhDr. Viera Grenčíková
 
 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.