/
>> * Hodina deťom-vyúčtovanie


   Obyvatelia, kúpeľní hostia a ostatní návštevníci
prispeli v tomto roku do pokladničky "Hodina deťom"
              sumu v celkovej výške 45,61 eur.

                     OZ Kultúra týmto ďakuje 
dobrovoľníkom Katke a Peťovi za zrealizovanie zbierky
             a všetkým darcom za ich príspevok

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.