/
>> * Poďakovanie dobrovoľníkom


              Touto cestou chceme vysloviť poďakovanie dobrovoľníkom 
      
     Tomášovi, Filipovi, Peťovi K., Eme, Peťovi B., Samovi
                 pri upratovaní Domčeka po maľovaní
                                              a
       Samovi H., Emme Viktórii K., Alžbetke, Eme U.,
                      Samovi U., Danke, Šimonovi
       pri príprave a realizácií denného tábora a ostatných aktivít

                                      logo.gif

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.