/
>> * Jesenné krúžky pre deti

 Na začiatku školského roka sme ponúkli organizáciu
     niektorých krúžkov  pre deti základnej školy.
 Vzhľadom na kritérium "minimálny počet žiakov"
 sa podarilo naplniť krúžok lukostreľby s lektorom
                           p. Antonom Mihálom
                   

                Ďakujeme p. Antonovi Mihálovi,
       ktorý dohliada na žiakov a odbornými radami
              ich oboznamuje s lukostreľbou.

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.