/
>> - Projekt Kúdeľna izba

            Občianske združenie Kultúra zareagovalo na  výzvu:

    Žilinský samosprávny kraj     
               V Ý Z V A

    Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí
    o poskytnutie dotácie z dotačného programu
    Participatívne dotácie z vlastných príjmov
    Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022
    č. 2/2022
   
    Dátum schválenia výzvy:      28.02.2022
    Dátum vyhlásenia výzvy:      15.03.2022
    Dátum uzávierky výzvy:        30.04.2022
    

    napísaním   projektu s názvom "Kúdeľná izba"

 

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.