/
>> POĎAKOVANIE-Projekt - Stratený budzogáň

                            ĎAKUJEME:    
                   všetkým, ktorí hlasovali v
                      TESCU Rajec za náš:

                               PROJEKT: 

STRATENÝ BUDZOGÁŇ-OPRAVA NÁUČNÉHO CHODNÍKA

Stratený budzogáň je náučný chodník k skalnému útvaru v Strážovských vrchoch nad obcou Zbyňov.

Vedie z Rajeckých Teplíc, kde je umiestnených 6 drevených stĺpov so strieškou a informačnými tabuľami a jedna vstupná.

Sú tam informácie o prírodných pomeroch lokality a legenda o Stratenom budzogáni a obrovi.

Chodník bol nanovo vybudovaný v roku 2007 na miestach prvotných tabúľ.

V súčasnosti sú už tieto stanovištia buď poškodené alebo časom a poveternostnými podmienkami zničené.

S Vašou pomocou sme získali najviac hlasov
                       v regióne a to 
                              8427

viac na: https//tesco.sk/pohamame/list-of-projects/

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.