/
>> - projekt

V spolupráci a s podporou  Nadácie pre deti Slovenska
realizujeme
projekt "Škola rodinných financií"

Ide o vzdelávanie v oblasti financií. Projektom chceme prispieť k zvyšovaniu finančnej gramotnosti našich spoluobčanov so zameraním na ohrozené skupiny - sociálne slabšie rodiny a nezamestnaných. 

Naša predstava je, aby tieto skupiny začali rozmýšľať o tom, že keď chcú svoj život zmeniť - musí to byť zmena od základov. 

Názov projektu:              Chcem zmeniť svoj život

Partner:                             Áno pre život, n.o.    www.anoprezivot.sk 

Obdobie realizácie:       marec - jún 2012 

Cieľová skupina:             sociálne znevýhodnené ženy - klientky APŽ 

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.