/
>> - aktivity v kocke

Aktivity za obdobie júl - december 2009

- zmena Správnej rady OZ Kultúra

- podpísanie zmluvy schváleného projektu z Nadcie pre deti Slovenska - grantový program "Hodina deťom"

- zorganizovanie Letného denného tábora pre deti v Rajeckých Tepliciach

- spolupráca s CVČ Rajecké Teplice - vytvorenie maľovaných tabuliek CVČ

- kontrola - vládny audit /následná finančná kontrola/ pre projekty INTERREG IIIA pre Českú aj Poľskú hranicu

- dokončenie úprav klubu čajovne a jej otvorenie

- podanie projektu na činnosť nízkoprahového klubu v rámci výzvy nadácie Intenda

- v rámci klubu výroba rôznych predmetov na vianočné trhy

- pracovné stretnutie s pracovníkmi odd. kultúry MsÚ Rajecké Teplice a Úniou žien Slovenska - rokovanie o príprave vianočných trhov

- intenzívne prípravy na "Vianočné trhy 2009"

- uskutočnenie zbierky "Hodina deťom" na území nášho mesta v rámci celoslovenskej zbierky Nadácie pre deti Slovenska - OZ Kultúra bola na základe výzvy o spoluprácu partnerom Nadácie pre deti Slovenska 

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.