/
>> - aktivity v kocke

Aktivity roku 2010 

- pravidelná činnosť čajovne a klubu dobrovoľníkov

- začiatok činnosti divadelného krúžku

- tvorba a podanie projektu do Nadácie Intenda - pod názvom "Pódium pre aktivity v Komunitnom centre "Domček" - tento projekt nám bol schválený. Z financií sa vyrobilo drevené pódium pre aktivity Komunitného centra

- animačné aktivity pre deti v škole v prírode - remeselno -  tvorivé dielne, spolupráca s rekreačným zariadením Altan 

- ukážka remesiel pre externého objednávateľa a lektorovanie pri aktívnom zapojení sa do činnosti pre skupinu lekárov - reštaurácia Koliba

- v spolupráci so SAIA, Žilina sme uskutočnili semináre "O dobrovoľníctve a možnostiach európskej dobrovoľníckej služby v zahraničí". Semináre sa uskutočnili pre mádež v Komunitnom centre "Domček", študentov Gymnázia na Javorovej ul. a Osemročnom gymnáziu A. Škrábika v Rajci

- víkendovka na chate v Kunerade pre skupinu dobrovoľníkov

- účasť na seminári o EVS /európska dobrovoľnícka služba/, ktorý  v Dolnom Kubíne usporiadala SAIA

- divadelné predstavenie členov divadelného krúžku, ktorým sme potešili členov  Senior klub pri MsÚ Rajecké Teplice, detičky v Materských škôlkach v Rajeckých Tepliciach, Konskej a Kamennej  Porube

- príprava, propagácia a realizácia Letného tábora remesiel a anglického jazyka pre deti základnej školy

- nákup "ping - pong" stola do Komunitného centra "Domček"

- uskutočnenie zbierky na území mesta pod názvom  "Uličnica" pre program Hodina deťom - na základe výzvy o spoluprácu, sme sa stali partnerom Nadácie pre deti Slovenska

- príprava výrobkov a účasť na vianočných trhoch 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.