/
>> - aktivity v kocke

Aktivity roku 2011

- pravidelná činnosť čajovňa klub

- realizácia remeselného kurzu "Keramika a práca na hrnčiarskom kruhu pre širokú verejnosť" 

- krúžok anglického jazyka

- spolupráca s MsÚ ako partner - zadanie projektu Konto Orange - "Šanca pre náš región"

- organizovanie jarnej burzy šatstva, hračiek, športových potrieb a kníh

- zapožičanie pódia na akciu pre Horolezecký klub - Triatlon 2011, v rámci spolupráce s týmto klubom

- prezentácia OZ Kultúra a Mesta Rajecké Teplice na celoslovenskom "Dni dobrovoľníctva" na Hlinkovom námestí v Žiline

- animačné aktivity pre školu v prírode - keramika

- koncert mladých - na novom pódiu v záhrade komunitného centra

- príprava, propagácia a realizácia Letného tábora 2011 pre deti základnej školy -  so zameraním na remeslá

- zakúpenie spoločenských hier do čajovne - využité  financie z Projektu O2

- účasť členky Správnej rady na seminári nových lektorov "Školy rodinných financií" - poriadanom Nadáciou pre deti Slovenska, jeho absolvovanie a získanie odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou

- Ekodeň - v rámci Projektu O2  - vyčistenie, upratanie prístrešku a záhrady v Komunitnom centre "Domček"

- herný večer - koncert v rámci projektu O2 Think Big

- účasť dobrovoľníčok na Tréningu rozvoja sociálnych a osobných kompetencií - organizátorom  bola  Nadácia pre deti Slovenska

- koordinácia v rámci celoslovenskej zbierky Uličnica pre program Hodina deťom - Nadácia pre deti Slovenska - vyzbieraných a odovzdaných bolo 67,10 eur

- vianočné trhy 2011 - prezentácia a predaj remeselných výrobkov

- spolupráca pri výrobe darčekov zo šúpolia - pre chorých a starých občanov

- realizácia podporeného projektu z Nadácie Orange - program Darujme Vianoce pod názvom - "Voňavé posedenie pre Senior klub a dobrovoľníkov OZ Kultúra"


 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.