/
>> projekt-propagácia II.

Článok v  "Spravodajca mesta Rajecké Teplice" č.3/2012

"Chcem zmeniť svoj život"

Nemáte financie? Chcete požičať? Neváhajte a zavolajte. Požička bez nutnosti ručenia, bez poplatkov, bez volania na spoplatnené linky. Pre všetkých tzn. nezamestnaných, SZČO, ženy na materských dovolenkách atď.... 
Nehovorí Vám niečo takýto text? Určite ste sa s nim stretli. No a kto tie financie nemá skutočne zavolá, skutočne podpíše zmluvu, po pár dňoch, týždňoch, mesiacoch príde na to, akú chybu urobil. Prečo? Pretože zistí, že výška požičaných peňazí je niekoľkonáísobne nižšia, ako tá, ktorú musí splatiť. Toto by sa nemuselo stať, keby finančná gramotnosť ľudí bola na inej úrovni ako je doteraz.                                                                        

      Keď Nadácia pre deti Slovenska za finančnej podpory Provident Financial začala ďalšie školenie lektorov cez projekt Škola rodinných financií /ďalej len ŠRF/, ktorí môžu vzdelávať ďalej prostredníctvom seminárov, zapojilo sa do tohto vzdelávania aj Občianske združenie Kultúra. Po úspešnom absolvovaní tréningov pre lektorov, e-learningovom vzdelávaní, obhajobe záverečnej práce a získaní Osvedčenia o absolvovaní tohto tréningu sa aj OZ Kultúra môže zaradiť medzi organizácie, ktoré majú vyškoleného lektora ŠRF.
     Hlavnou myšlienkou ŠRF je pomáhať ľuďom orientovať sa vo svojich osobných aj rodinných financiách. OZ Kultúra získalo grant a začalo realizovať projekt "Chcem zmeniť svoj život" pre klientky neziskovej organizácie Áno pre život.
Od marca 2012 sa uskutočnili semináre v počte 40 hodín pre 15 osôb, ktoré sa niesli v duchu financií a možnosti šetrenia v každej oblasti:

  • rozoberali sme možnosť získania príjmov /prehľad základných pracovno-právnych informácií a vysvetlenie rôznych odvodov a daní, prehľad sociálnych dávok, rozdelenie výdavkov-pre skutočný obraz zapisovanie jednotlivých výdavkov počas mesiaca=vytvorenie rodinného rozpočtu                                                                                               
  • hľadali sme možnosti, kde ušetriť - vytvorenie zápisníka "Šetrím, šetríš, šetríme..." s veľmi užitočnými a praktickými konkrétnymi informáciami                                                    
  • zamýšľali sme sa aj nad stravovaním v rodine a tvorili sme úsporné jedálne lístky              
  • prebrali sme ponuky bankových inštitúcií a porovnávali sme kritéria, podľa ktorých sa treba rozhodovať, riešili sme oblasť pôžičiek od rôznych spoločností, a čomu je potrebné sa vyvarovať, vedieť si správne vybrať úver, poistenie a pod. 
  •  riešili sme, ako sa správne rozhodovať pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv ..... a mnoho ďalších zaujímavých informácií.  

Ukončenie projektu bude 12.7.2012. Klientky uvaria úsporný obed, upečú koláčik pre všetkých. Súčasťou slávnostného ukončenia bude aj odovzdanie "Osvedčenia o absolvovaní vzdelávania", odmeňovanie najaktívnejších, malé darčeky dostanú aj deti. Veríme, že každá účastníčka získala prehľad o finančných možnostiach, narábaní s financiami a tieto vedomosti začnú praktizovať vo svojom živote, aby čo najskôr zlepšili svoju situáciu.

V budúcnosti chce OZ Kultúra v bezplatných seminároch o finančnej gramotnosti pokračovať pre ďalšie skupiny záujemcov, a tým napĺňať cieľ ŠRF: zaviesť finančné vzdelávanie do rodín, do komunít, k sociálne slabším vrstvám, k mladým ľuďom. Veríme, že záujemcov o získanie množstva informácií bude dosť. 

www.skolarodinnychfinancii.sk, www.ozkultura.sk,www.nds.sk

Katarína Kráľová, Mária Liová 

 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.