/
>> Podporte nás 2 %
Podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa OZ Kultúra uchádza u svojich dobrodincov o poukázanie 2 % alebo 3 % z dani z príjmov.
                           Neponechajte preto všetky Vaše dane štátu.
Opäť prišiel časť roka, kedy sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percenta dane z Vašich príjmov za uplynulý rok.

kladné údaje:
Organizácia: Občianske združenie Kultúra
Sídlo: Štefanikova 10, 015 01 Rajec
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31930361

Pre lepšiu orientáciu nasledovne pomôcky:

Ste právnická osoba -
Postup pre Vás ...
Ste fyzická osoba podávajúca daňové priznanie -
Postup pre Vás ...
Ste zamestnanec -
Postup pre Vás ...
Vyhlásenie ...
Potvrdenie o zaplatení dane ...

ĎAKUJEME ...


 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.