/
>> -vyhodnotenie ŠRF v Bratislave - foto
          "Iba finančne gramotný občan má šancu pochopiť a prežiť súčasné reformy"

             V dňoch 19. - 20.3.2013 sa v Bratislave uskutočnil Workshop

                    "Význam finančného vzdelávania v komunite",
ktorý 5. rok šíri rozvoj finančnej gramotnosti prostredníctvom lektorov ŠRF 
                        v komunite na území celého Slovenska

OZ Kultúra-účastník tohto workshopu pod názvom "Chcem zmeniť svoj život" v Galérií nápadov
                                            prezentovalo svoje aktivity ...
 
 
 
 
 
 
 
  ... veľmi cenné pre nás je uverejnenie časti nášho projektu s názvom "Šetrím, šetríš, šetríme ..."
                                                                  v publikácií "Praktický čin" ...
 
 
 
                          
 
 


 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.