/
>> Projekt ŠRF-pozvánka
 
                                                       

        Občianske združenie Kultúra v Rajeckých Tepliciach
    v rámci projektu Škola rodinných financií otvára ďalší ročník
 bezplatných seminárov pod názvom: "Aby nás nič neprekvapilo"

Cieľová skupina:
 - mládež od 15 rokov,
 - študenti stredných a vysokých škôl,
 - mladí rodičia /mamy, otcovia/ - ktorí sú na materských alebo rodičovských dovolenkách,
 - ostatní záujemcovia z radov strednej generácie /hlavne nezamestnaní, ale aj zamestnaní ľudia/,
 - staršia generácia, dôchodcovia.....

 Semináre sú zamerané na:
  1/ Rodinný rozpočet - tvorba rodinného rozpočtu
/sledovanie výdavkov, príjmov/ a ako ho čo s najmenšími problémami dodržiavať
  2/ Pracovno-právne otázky /obsah: štrukturovaného životopisu, žiadosť o prijatie do zamestnania, pracovnej zmluvy, dohôd, výplatnej pásky ...ako aj ďalšie  písomnosti súvisiace s uvedenou problematikou/
  3/ Ochrana spotrebiteľa - práva a povinnosti
  4/ Finančný trh - orientácia na ňom, zabezpečenie financií do budúcnosti /štúdium, bývanie, zakladanie rodiny/ ale aj pre bežný život /sporenie, úvery.../
  5/ Možnosti zabezpečenia jednotlivcov, ako aj  rodín voči rôznym hlavne nepredvídaným
životným udalostiam - dôležitosť zmlúv, podmienok ...
  6/ Pôsobenie finančnej situácie na životnú úroveň jednotlivca, či celej rodiny
  7/ Podľa záujmu a potrieb účastníkov je možnosť hľadať riešenie aj v iných oblastiach života - týkajúcich sa financií

 Lektor: Mária Liová /Osvedčenie o získanie odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou/

 Miesto konania: Komunitné centrum OZ Kultúra "Domček" - v Rajeckých Tepliciach /oproti kostolu/

 Začiatok seminárov:  predbežne od 13. mája 2013

 Čas: záujemcom upresníme - možná dohoda

 Kontakt: telefón: 0903681944, 0903566846
                email:   ozkultura@nextra.sk,      maria.liova@gmail.com

 Ak sa chcete dozvedieť veľa zaujímavých veci, o ktorých možno ani neviete, prípadne sa chcete uistiť o správnosti informácií, ktoré máte -  ste medzi nami vítaní.
Veď "Iba finančne gramotný občan má šancu pochopiť a prežiť súčasné reformy"
                                                          /zdroj:ŠRF Bratislava marec 2013/


Prihláška na seminár.doc
                                                            

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             
 
 
                                
 
    © 2002-2012, Občianske združenie KULTÚRA,
webhosting a redakčný systém: Telnet, spol. s r.o.